ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

მიღება

მიღება

პირველკლასელთა რეგისტრაციას 2021 - 2022 სასწავლო წლისთვისთვის დასრულებულია! ამ დროისთვის ძირითად ჯგუფში ყველა ადგილი შევსებულია.  დარეგისტრირდით სარეზერვო ჯგუფში!

სიახლეები

სიახლეები

კალენდარი

კალენდარი