ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

მიღება

მიღება

პირველკლასელთა საყოველთაო  რეგისტრაციას 2020 - 2021 სასწავლო წლისთვისთვის დასრულებულია! ამ დროისთვის ძირითად ჯგუფში ყველა ადგილი შევსებულია. დარეგისტრირდით სარეზერვო ჯგუფში!

სიახლეები

სიახლეები

კალენდარი

კალენდარი