ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

ჩვენ ვემზადებით ცხოვრებისთვის

მიღება

მიღება

პირველკლასელთა რეგისტრაცია 2022 - 2023 სასწავლო წლისთვისთვის დასრულებულია!

ამ დროისთვის ძირითად ჯგუფში ყველა ადგილი შევსებულია.

დარეგისტრირდით სარეზერვო ჯგუფში.

სიახლეები

სიახლეები

კალენდარი

კალენდარი