რატომ ჩვენი სკოლა?

რატომ ჩვენი სკოლა?

30 მიზეზი

1
სკოლა ფლობს საერთაშორისო ხარისხის სერტიფიკატს
2
უსაფრთხო სკოლა
3
მოსწავლეზე/ინდივიდზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი
4
სასკოლო საათობრივი ბადის მრავალფეროვნება
5
სამი სავალდებულო უცხო ენა (ინგლისური, რუსული, გერმანული)
6
ყველა მიმართულებით გაძლიერებული სასწავლო პროგრამა
7
ბიზნეს უნარჩვევების სწავლება დაწყებითი კლასიდანვე
8
მოსწავლეთა მცირერიცხოვან ჯგუფებად დაყოფა სწავლების დროს
9
სწავლა კეთებით
10
სარეკომენდაციო ჯგუფების პრაქტიკა
11
სასკოლო კლუბების მრავალფეროვნება
12
სპორტული და სახელოვნებო მიმართულების აქტუალურობა
13
სასკოლო ბანაკები
14
ტუტორებისა და სპეც. პედაგოგთა ძლიერი ისნტიტუტი
15
ფსიქოლოგის მუდმივი ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში
16
სკოლის ექიმის მომსახურება
17
მცირერიცხოვანი საკლასო გარემო
18
მუდმივი ზრუნვა (წლის მანძილზე) მოსწავლის აკადემიურ შედეგებზე
19
მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგთა გუნდი
20
მუდმივი ზრუნვა პროფესიულ განვითარებაზე
21
მოსწავლის მშობელთან/მეურვესთან მუდმივი კომუნიკაცია
22
დახვეწილი სასკოლო ელექტრონული ჟურნალი
23
სწავლის ღირებულების ხელმისაწვდომობა
24
თანამედროვე ინფრასტრუქტურა
25
საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები
26
გარე და შიდა სპორტული მოედნები, გასახდელები, უსაფრთხო სივრცე
27
სასკოლო შენობის არქიტექტურული განლაგება
28
უსაფრთხო კვება, თანამედროვე სასკოლო კაფეტერია
29
გახანგრძლივებული სწავლების ხელმისაწვდომობა
30
მოსწავლეთა უზრუნველყოფა ტრანსპორტის სერვისით