მოხალისე მასწავლებელი

მოხალისე მასწავლებელი

 “მოხალისე მასწავლებელი“ - გიმნაზია “შავნაბადას“ ინიცირებული პროექტია, რომლის ანალოგი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში არ მოიძებნება. პროექტის მიზანი საქართველოში განვითარებული მოვლენების ფონზე, სასკოლო საზოგადოების გაერთიანება და მომავალი თაობებისთვის ხელმისაწვდომი ონლაინ განათლების შესაძლებლობის მიცემაა.

 

  • ვინ არის “მოხალისე მასწავლებელი“?

ადამიანი, რომელიც მზად არის ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით თავისი ცოდნა და გამოცდილება უსასყიდლოდ გაუზიაროს მომავალ თაობას.

  • ვის შეუძლია გახდეს "მოხალისე მასწავლებელი"?

საქართველოს მასშტაბით არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლებს, ლექტორებს...

  • როგორ ჩაერთვებიან მოსწავლეები პროგრამაში?

"მოხალისე მასწავლებლის" პროგრამაში ჩართვა ნებისმიერ მოსწავლეს შეუძლია. ამისთვის საჭიროა მოსწავლე დარეგისტრირდეს და აირჩიოს სასურველი პროგრამა.

მოხალისე მასწავლებლად დარეგისტრირება
 

პროგრამები მოსწავლეებისთვის:

გერმანული ენის კურსი;

ლიტერატურული დიალოგი;

კარლ ორფის სწავლება;

საქართველო მსოფლიო ისტორიის ჭრილში;

ვიმოგზაუროთ ლიტერატურულ  პერსონაჟებთან ერთად;

საქართველო უძველესი დროიდან მე-19 საუკუნემდე;

მათემატიკა, ალბათობა;

წრფივი ერთუცნობიანი განტოლებები და მისი გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას;

წრფივი დაპროგრამების ამოცანები პრაქტიკაში;

პრობლემური საკითხები ინგლისურ ენაში;

ფიზიკა (IX კლასი);

ფიზიკა (VIII კლასი);

ვიკითხოთ ერთად;

სახალისო ბიოლოგია;

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება;

ტექსტური რედაქტორი - word; ელექტრონული ცხრილები - Exel;

მხატვრული ტექსტების გააზრება (II კლასი);

მხატვრული ტექსტების გააზრება (III კლასი);

სახალისო მათემატიკა (II კლასი);

სახალისო მათემატიკა (III კლასი);

(არა)ნორმალური ადამიანები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები;

რიცხვების გამრავლება და გაყოფა (III კლასი);

მათემატიკა + კრიტიკული აზროვნება;

ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები;

მათემატიკის საოლიმპიადო ამოცანების ამოხსნის მეთოდები;

მათემატიკის სასკოლო საოლიმპიადო ამოცანების ამოხსნის მეთოდური თავისებურებანი;

ქართული ფოლკლორი, ენა და დამწერლობა;

საქართველოს დასავლური არჩევანი - ნატო და ევროკავშირი;

სააბიტურიენტო პროგრამა ,,საქართველოს რეგიონები";

სახალისო ინგლისური (III-IVკლ.);

ვიმოგზაუროთ ლიტერატურულ პერსონაჟებთან ერთად (IV-Vკლ);

SAT გამოცდის ვერბალური ნაწილისთვის მომზადება;

მათემატიკა (III კლასი);

ბუნებისმეტყველება (IV-VI კლასი);

სახალისო ბიოლოგია (VII-IX კლასი);

ადამიანის გენეტიკა და  დაავადებები (VII-XI კლასი);

ხელოვნების ჟანრები და დარგები (VII-IX კლასი);

ვიმოგზაუროთ ლიტერატურულ პერსონაჟებთან ერთად (III-V კლასი);

 

მეტი ინფორმაციისთვის თვალყური ადევნეთ "მოხალისე მასწავლებლის" facebook-გვერდს: https://www.facebook.com/mokhalisemastsavlebeli/