უსაფრთხო სკოლა

უსაფრთხო სკოლა

გიმნაზიისთვის უპირველესი მიზანი თითოეული მოსწავლის, მასწავლებლის, თანამშრომლისა და მოსული სტუმრის უსაფრთხოებაა, რაზეც სკოლის უსაფრთხოების სამსახური და სკოლის ექიმი მუდმივად ზრუნავენ.

სკოლაში 45 შიდა და გარე კამერაა, რომლებზეც უსაფრთხოების ოფიცრები მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებენ.