მმართველი გუნდი

მმართველი გუნდი

მამა გიორგი აბდუშელიშვილი

დამფუძნებელი, დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

ავთანდილ აბდუშელიშვილი

დირექტორი

a.abdushelishvili@shavnabada.ge

შორენა გოგია

დირექტორის მოადგილე დაწყებით საფეხურზე

მერი ონიკაშვილი

დირექტორის მოადგილე დაწყებით საფეხურზე

ინგა პაქსაშვილი

დირექტორის მოადგილე საბაზო საფეხურზე

ქეთევან ლაბაძე-აბდუშელიშვილი

დირექტორის მოადგილე საშუალო საფეხურზე

k.labadze@shavnabada.ge

ხათუნა ფოფხაძე

დაწყებითი კლასების კათედრის ხელმძღვანელი

გია გუგეშაშვილი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი

მადონა ფოჩხუა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი

სოფო ლომიძე

მათემატიკის კათედრის ხელმძღვანელი

თამარ შინჯიკაშვილი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრის ხელმძღვანელი

მარიამ კოდელაშვილი

უცხო ენათა კათედრის ხელმძღვანელი

ბექა რაზმაძე

სპორტის მიმართულების ხელმძღვანელი

თამარ ბედოშვილი

საქმეთა მმართველი

t.bedoshvili@shavnabada.ge

+(995 32) 277 84 27 (693)

თამარ შალოშვილი

ხარისხის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის შიდა აუდიტი

t.shaloshvili@shavnabada.ge

+(995 32) 277 84 27 (693)

მარიამ სურმანიძე

მშობლებთან ურთიერთობის სამსახური

m.surmanidze@shavnabada.ge

+(995 32) 277 84 27; +995 595 778 434

ანა ხაჩიძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

pr@shavnabada.ge

ნინო ლომსაძე

ფინანსური მენეჯერი

finance@shavnabada.ge

+(995 32) 277 84 27 (691)

ნინო გოგიაშვილი

ექიმი

+995 599 363 351

ირაკლი მაკარაშვილი

უსაფრთხო სკოლის მენეჯერი

სოსო სტეფნაძე

ტრანსპორტის მენეჯერი

+995 571 888 824