სიახლეები

2015 წლიდან „შავნაბადა“ ISO სერტიფიკატის მფლობელია

26 აგვისტო 2021

გიმნაზია „შავნაბადა“ ორიენტირებულია, დაწესებული საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შეინარჩუნოს სასწავლო პროცესის, მომსახურების, ინფრასტრუქტურის ხარისხი და მუდმივად იზრუნოს მის გაუმჯობესებაზე. 

Interteki-ი მსოფლიოში 7 კომპანიიდან ერთ-ერთია, რომელსაც ორგანიზაციების ხარისხის კონტროლისა და სერტიფიცირების უფლება აქვს. Interteki-ის სათავო ოფისი მდებარეობს დიდ ბრიტანეთში, ლონდონში და ჩვენი მიზნის შესრულებაში სწორედ ისინი გვეხმარებიან.

საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია გიმნაზიაში ყოველწლიურად ატარებს აუდიტს, რომლის დროსაც კონტროლდება პროცესების შესრულების შესაბამისობა დადგენილ სტანდარტებთან.
 
ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტია და ამ სერტიფიკატის ფლობა ნიშნავს, რომ ორგანიზაციის საქმიანობა შეესაბამება საერთაშორისო ნორმებს, როგორც საგანმანათლებლო, ისე მენეჯმენტის კუთხით.

ISO 9001:2015 გულისხმობს:

 • ორგანიზებული და ხარისხიან სასწავლო პროცესის მიწოდებას;
 • უსაფრთხო სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფას;
 • მაღალკვალიფიკაცირებულ პედგოგთა გუნდის შექმნას;
 • სასკოლო სისტემის ეფექტურობის მუდმივ გაუმჯობესებას;
 • სამუშაო პროცესების სტანდარტიზაციასა და მართვას;
 • ცალკეული პროცესების მონიტორინგსა და ანალიზს;
 • დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარმოებას;
 • ორიენტაციას მომხმარებელზე;
 • დახვეწილ სასწავლო პროცესს;
 • მონაცემთა ვალიდაციას;
 • სასწავლო პროცესის ანალიზს, შეუსაბამობების აღმოფხვრას და გაუმჯობესებაზე ზრუნვას.

2015 წლის აპრილიდან გიმნაზია "შავნაბადა" ISO (International Standardization Organization) სერტიფიკატის მფლობელია. სერტიფიკატს 3 წლიანი ვადა აქვს, თუმცა გიმნაზია ,,შავნაბადა“ ვალდებულია ყოველწლიურად გაიაროს მასერტიფიცირებელი ორგანოს გარე აუდიტი.

მსგავსი სიახლეები