სიახლეები

სხვა სკოლიდან გადმოსვლის მსურველთა რეგისტრაცია!

07 ივნისი 2019

2019-2020 სასწავლო წლიდან გიმნაზია “შავნაბადაში” სხვა სკოლიდან გადმოსვლის მსურველი მოსწავლეების რეგისტრაცია დაიწყო!

გადმოსვლის (სწავლის გაგრძელების) წინპირობაა მისაღები გამოცდების წარმატებით ჩაბარება, კონკრეტული კლასისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისიწნებულ ძირითად საგნებში (ქართული ენა/ლიტერატურა, მათემატიკა, ინგლისური ენა, ბუნება/ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, გეოგრაფია, ისტორია, რუსული ენა).
დარეგისტრირდით!

მსგავსი სიახლეები