საგნობრივი კათედრები

საგნობრივი კათედრები

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

მადონაფოჩხუა

madonapochkhua@shavnabada.edu.ge

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

თამარშინჯიკაშვილი

tamarshinjikashvili@shavnabada.edu.ge

მათემატიკის კათედრა

სოფოლომიძე

sophiolomidze@shavnabada.edu.ge

დაწყებითების კათედრა

ხათუნაფოფხაძე

khatunaphophkhadze@shavnabada.edu.ge

ინგლისური ენის კათედრა

მარიამკოდელაშვილი

mariamkodelashvili@shavnabada.edu.ge