უკან დაბრუნება

სიმღერა

სიმღერა

კლუბის მიზანია თანამედროვე სიმღერებით მოსწავლეებისთვის თეორიული ცოდნის გადაცემა. კურსის განმავლობაში მოსწავლეები შეისწავლიან ქართულ და უცხოურ სიმღერებს.

მასწავლებელი: თინათინ მაღრაძე