უკან დაბრუნება

კალათბურთი

კალათბურთი

კლუბი განკუთვნილია კალათბურთით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის; მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ შიდა ტურნირებში. კლუბის საათზე მოსწავლეს უნდა ეცვას სპორტული ტანსაცმელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში კლუბის საათზე არ დაიშვება