უკან დაბრუნება

ლიტერატურული კლუბი

ლიტერატურული კლუბი

კლუბის სალექციო კურსი შედგება 10 შეხვედრისგან. კლუბის წევრები განივითარებენ წიგნიერებისა და მედიაციის უნარებს,ექნებათ საშუალება, მიიღონ და გაიაზრონ ერთი საკითხის გარშემო მრავალფეროვანი ინფორმაცია, მიიღონ დისკუსიებში მონაწილეობა, დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია, ჩამოუყალიბდეთ თავისუფალი აზროვნების უნარი თავისუფალ გარემოში.

მასწავლებელი: სოფიო ჯგერენაია