უკან დაბრუნება

მოსწავლეთა კომპანია

მოსწავლეთა კომპანია

პროგრამის ხანგრძლივობაა სრული სასწავლო წელი. მოსწავლეთა გუნდი აყალიბებს საკუთარ კომპანიას. იღებენ გადაწყვეტილებებს რა და როგორ აწარმოონ, აკეთებენ ბაზრის კვლევას და ანალიზს, ყიდიან აქციებს და აგროვებენ საწესდებო კაპიტალს, რეალურად აწარმოებენ პროდუქციას და ზრუნავენ მის რეალიზაციაზე, ახდენენ ხარჯების ბუღალტრულ აღრიცხვას, გასცემენ დივიდენდებს აქციებზე, წლის ბოლოს ახდენენ კომპანიის დახურვა-ლიკვიდაციას.

მასწავლებელი: დავით კალატოზიშვილი