უკან დაბრუნება

ეკო-კლუბი

ეკო-კლუბი

კლუბის მიზანია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ ინტერესის გაღვივება. კვლევითი, შემოქმედებითი, პრეზენტაციის, დამოუკიდებელი აზროვნების და გადაწყვეტილების მიღების უნარის განვითარება. გარემოსადმი ტოლერანტული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება.
ხელმძღვანელი: ლაურა ჯიმშელეიშვილი