უკან დაბრუნება

მეტყველება

მეტყველება

რელაქსაცია:
რელაქსაცია, კუნთური დაჭიმულობის მოხსნა, სუნთქვის, არტიკულაციისა და რეზონაციის ორგანოების მასაჟი.

სუნთქვა:
სრული, შერეული და დიაფრაგმული სუნთქვის გამომუშავება.

ბგერები:
ქართული ხმოვანი და თანხმოვანი ბგერების სწორი წარმოთქმა, დაყენება, კორექცია. ბგერის განმტკიცება მეტყველების პროცესში.

სავარჯიშოები:
ბგერათა რიტმული კომბინაციები;
რიტმული სავარჯიშოები;
ლექსის და ენის გასატეხების დამუშავება;
სამეტყველო ხმის დიაპაზონის დამუშავება.

როლური თამაშები:
სიტყვის გაცოცხლება მოქმედებაში;
წინადადების სხვადასხვა დამოკიდებულებით წარმოთქმა.

კლუბში მუშაობა გახლავთ ინდივიდუალური, წყვილებში ან გუნდური, შესაბამისი აქტივობებით.

პედაგოგი: თეონა მაისურაძე