უკან დაბრუნება

პრაქტიკული მენეჯმენტი

პრაქტიკული მენეჯმენტი

პროგრმაში შედის: მენეჯმენტისა და მარკეტინგის საწყისები, დროის მენეჯმენტი, პერსონალის მართვა, მოლაპარაკებების წარმოების ხელოვნება, საქმიანი წერილის წერის ხელოოვნება, სივის და სამოტივაციო წერილის წერის პრაქტიკული სავარჯიშოები და სხვა.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 საათი;

მასწავლებელი: დავით კალატოზიშვილი.